Norveç’in yenilikçi deniz ürünü kültürü

Norveç’in yenilikçi deniz ürünü kültürü

Norveç, dünyada her gün 37 milyonun üzerinde tüketilen ürünleri ile dünyanın ikinci en büyük deniz ürünleri üreticisidir. Zengin denizcilik mirasını, yenilikçi teknoloji ve uzun vadede sürdürülebilir sanayiye bağlılığı ile harmanlayan Norveç, bu alanda öncü bir rol oynamaya devam edecektir.

Norveç deniz kültürü, ekolojik yönetim teknikleri kullanılarak üretilen yüksek kaliteli ürünleri ile tanınır. Deniz ürünü üretimi yaklaşık 50.000 çalışma yılıyla yerel istihdam sağlayarak Norveç kıyı bölgeleri için hayati bir sektör olmuştur. Balıkçılık, geniş beceri ve yetkinlik yelpazesi gerektiren ve yoğun emek isteyen bir faaliyettir. Deniz biyologlarından gemi mürettebatına, nakliyatçılardan işlem teknisyenlerine kadar herkesin oynayacak bir rolü vardır. Teknolojideki gelişmeler, üretimin ölçeğini ve verimliliği artırırken, sanayi de küresel rekabete uygun, vasıflı işgücünün yetiştirilmesi için eğitim yatırımlarını artırmıştır. Sürdürülebilir üretim, sanayinin en iyi uygulamalarının özü olup gelecek nesiller için balıkçı toplulukları korur ve güçlendirir.

Sürdürülebilir balıkçılık politikalarını oluşturabilmek adına Norveç ticari su ürünleri üreticilerinin, ticari organizatörlerin ve bilimsel araştırmacıların çıkarlarını dengelemek Norveç'in en etkileyici sanayi başarılarından biri olmuştur. Norveç deniz endüstrisi, bu sektörün uzmanları tarafından dünyanın en sürdürülebilir endüstrilerinden biri olarak görülmektedir. Bilimsel araştırma ve düzenleme maliyetlerinin tümü ihracattan gelen satış vergileri ile sanayi tarafından ödenir. Tüm üreticilerin de aynı zamanda endüstrinin kendi düzenleyicileri gibi finansör olması, paydaşların çıkarlarının dengelenmesine yardımcı olur. Gözlemlenen sonuçlar bu dengeli stratejinin iyi bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Üretim hacmi hızla artarak Norveç’in deniz ürünlerinin yaklaşık %95’inin başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edilmesini sağlamıştır. Özellikle bugün Norveç'in ana ihracat mallarından biri olan çiftlik somonu küresel bir başarı hikayesi olmuştur.

Önde gelen Norveçli araştırma kurumlarından bazıları şunlardır:

Deniz Araştırmaları Enstitüsü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sanayi Araştırma Fonu

Beslenme ve Deniz Araştırmaları Ulusal Enstitüsü