Gelecek nesiller için yeni bir sanayi yapısı

Gelecek nesiller için yeni bir sanayi yapısı

En büyük deniz ürünü üreticilerinden biri olmasının yanı sıra, Norveç ayrıca deniz araştırmaları, balıkçılık düzenlemeleri, deniz ve kıyı balıkçılığı alanlarının korunmasında da lider bir rol oynar. Gelecek nesiller için deniz ürünleri endüstrisini koruyan ideal bir sanayi yaratmıştır.

Su ürünleri yetiştiriciliği, tarım gibi, diğerlerine oranla uzun döngüler boyunca gelişir. Bu nedenle Norveçli deniz üreticileri ve deniz bilim insanları, seçilen birkaç teknolojik alandaki yenilikçi yatırımlarla bir asırlık balıkçı geleneğini güncelleştirmek ve deniz ürünleri üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Deniz üreticilerinin son 50 yılda geliştirdiği balıkçılık teknolojileriyle daha düşük derinliklerde balık üreticiliği daha verimli hale gelmiştir. Sürdürülebilir bir deniz endüstrisi sağlamak ya da ekosistemleri olumsuz yönde etkilemeksizin uzun süreli üretimi artırmak mümkün. Norveçli yetkililer, araştırma kurumları, çevre örgütleri ve tabii ki sanayinin kendisi; balıkçılık ve su ürünlerinin istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ve çevre, etik, gıda güvenliği ve sanayi gelişim hedeflerine ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. 

  • Sürdürülebilirliğin sağlanması hem balıkçılık hem de su ürünleri yetiştiriciliği için önemli bir itici güçtür. Bütün balıkçıların ruhsatı var, her tür bireysel balıkçılık mevsimsel kotalar dahilinde kontrol edilir. Buna ek olarak, bilim adamları ve balık yetiştiricileri Morina (Mezgitgiller) ve Halibut (Pisi Balığı) da dahil olmak üzere diğer türleri üretebilmek için bir dizi yöntem geliştirir.
  • Uluslararası işbirliği de Norveç’in deniz endüstrisi için çok önemlidir. Norveçli balıkçıların yüzde 90’ı Norveç’teki stoklarını diğer ülkelerle paylaşıyor. İşbirliği ise Uluslararası Denizlerde Keşif Konseyi (ICES) ve Kuzey-Doğu Atlantik Balıkçılık Komisyonu (NEAFC) gibi forumlar aracılığıyla hem de Rusya gibi önemli komşularla doğrudan işbirliğiyle yönetilmektedir. Yasadışı balıkçılığın ortadan kaldırılmasıyla The Norwegian Barents Sea Cod şimdi, dünyada morina türlerinin en iyi yönetildiği rezervlerden biri olarak kabul ediliyor.
  • İyi düzenleme, iyi bir sanayi araştırması ve ön görülere bağlıdır. Norveç’te, Deniz Araştırmaları Enstitüsü deniz kaynaklarının izlenmesinden sorumludur ve stok tahminleri Uluslararası Denizlerde Keşif Konseyi (ICES) bünyesinde görev alan çeşitli ülkelerden araştırmacıların işbirliğiyle hesaplanır.
  • Norveç, balık türlerinin kotasını hesaplamak için iki farklı yöntem kullanır. Biri ekosistem tabanlı yönetim, bir bütün olarak deniz çevresi ve farklı türlerin birbirini nasıl etkilediği dikkate alınır. Diğer ilke ise ihtiyati kriterler ve stok büyüklüğü hesaplanırken belirsizlik faktörlerinin de dikkate alındığı ölçülü bir tahmindir.
  • Norveç’te balıkların ıskartaya çıkarılmasına ilişkin katı düzenlemeler vardır. Bunun iki nedeni var. İlk olarak kaynak israfına neden olduğu için ve ikinci olarak ıskartaya çıkan balıklar, balıkçılık istatistiklerine kayıtlı olmadığından araştırmacıların stok büyüklüğü hesaplamalarını zorlaştırdığı için.
  • Yerel bölgelerdeki balıkçılık aktivitelerinin doğru yerde, doğru zamanda ve doğru ekipmanla denetlenmesini sağlamak da çok önemlidir. Denizde, bu denetim Norveç Sahil Güvenlik’in sorumluluğundadır ve bu faaliyet Sahil Güvenlik çalışmalarının yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Karada, Norveç Balıkçılık ve Kıyı İşleri Bakanlığı, limana gelen balıkçı teknelerinin düzenli olarak denetimini gerçekleştirir.
  • Balıkçılık ve su ürünleri sektörü, sürdürülebilirlik ve çevre korumasını destekleyen kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Bunun bir örneğiNorveçli balıkçılar tarafından üstlenilen sürdürülebilirlik girişimleri konusundaki bilgi alışverişinde Norveç Deniz Ürünleri Kurulu (NSC) ve WWF Norveç arasındaki işbirliğidir.
  • Norveç etkili bir gıda üreticisi konumundadır ve hızla büyüyen nüfusunu destekleyebilmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünyanın deniz ürünleri ihtiyacını karşılamada su ürünleri yetiştiriciliğinin önemine işaret etti. Norveç, kaynakları daha güvenilir hale getirmek için bir yıl boyunca yeterliliğe, teknolojilere ve sektöre yatırım yapmıştır.
  • Küresel gıda üretiminde besin güvenliğinin anahtarı olarak sağlıklı gıda seçenekleri için tüketici bilinci ve tercihini geliştirmek önemli bir konu haline gelmiştir. Norveç’te Gıda Güvenliği Bilimsel Komitesi düzenli olarak risk değerlendirmesi yapar ve Norveç Gıda Güvenliği Otoritesi alınacak önlemleri belirler ve yönetmelikleri hazırlar.